Katanoata

Nakoia naake atia nikabaei araia nana post te Ministry of Foreign Affairs & Immigration ae te Immigration Officer L15-14.

Te kamatoaara ena uki man Katenibong 15/01/2020 ao niin Kanimabong 17/01/2020. Kamwa a butiaki bwa kam a tarebonia te aobiti iaon te nambwa ae 75021342 ao 75021365 n aoan te mwakuri ibukin te kamatoara.  

Kamwa kauringaaki ikai bwa ami kamatoaara bon matoan aram ni karaoan te TEST

Te Test ena karaoaki n te Rurubao Primary School, Bairiki nakon te Kauabong 21/01/2020 n te aoa 11:30am n te moanigabong.

Mai iroun te Officer-In-Charge, MFAI

KATANOATA

E kukurei teMinistry of Foreign Affairs and Immigration nkatanoata ana mwaawa nana posts aika te Deputy Director for Immigration L6-5 aote Deputy Director for Asia Pacific L6-5. Kabae ara ena uki man 20 Tianuare 2020 aoniin n 3rd Beberuare 2020.

Ibukin te kabae ara aokamwa taiaoka n kawara te Ministry of Employment and Human Resource ibairiki ibukin bwaninin rongorogona. 

Kam rabwa

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *